Je za námi 7. ročník Festivalu ostravských knihoven, tentokrát s tématem Putování za hvězdami!

Letos se sešly všechny knihovny na jednom místě v prostorách Univerzitní knihovny Ostravské univerzity na Bráfově ulici 1182/3, a to v úterý 3. 10. 2023.

Návštěvníci mohli navštívit veletrh knihoven, zapojit se do festivalové hry o ceny,  poslechnout si některou ze zajímavých přednášek nebo se setkat s ambasadorem letošního ročníku Zdeňkem Chlopčíkem.

Program připravilo 10 ostravských knihoven.