Doprovodný program

Knihovny si připravily doprovodný program, který proběhne v hlavní festivalový den, tedy v úterý 4. 10. 2022. 
Celý program bude ukončen v pondělí 10. 10. autorským čtením v knihovně Plato Bauhaus. 


MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ

4. 10. 2022, 14.30 | Trénování paměti s Mendelem | netradiční lekce trénování paměti, při níž se zajímavou formou seznámíte s osobností Gregora Johanna Mendela a zároveň potrénujete své mozkové závity | nutná rezervace místa zde

4. 10. 2022, 16.30 | Genetika kolem nás aneb lékařská genetika k poctě Mendelovi  | přednáška MUDr. Andrey Hladíkové, Ph.D. z Fakultní nemocnice Ostrava

4. 10. 2022, 9.00-18.00 | Gregor Johann Mendel | výstava o životě a díle slavného přírodovědce

4. 10. 2022, 9.00-18.00 | Co víte o Mendelovi? | kvíz dostupný ve studovně 

4. 10. 2022, 9.00-18.00 | Jan Skácel | výstava kachlí s úryvky veršů Jana Skácela

KNIHOVNA OSTRAVSKÉHO MUZEA

4. 10. 2022, 10.00 a 15.30 | Monolog: Já, Božena | část literárně dramatického pásma Nejen o Josefovi a Boženě z roku 2015; jedná se o dramatizaci části korespondence české spisovatelky Boženy Němcové, která osvětluje vztah mezi Boženou, jejím manželem Josefem a jejich dětmi 

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

4. 10. 2022, 8.00-18.00 | Exkurze & kvíz | prohlídka nového multifunkčního prostoru v 1. patře spojená s interaktivním kvízem

4. 10. 2022, 9.00-16.00 | Workshop | výroba placek podle vlastního návrhu

KNIHOVNA EKONOMICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

4. 10. 2022, 9.00-16.00 | Prof. PhDr. Josef Theurer | výstava o jednom z nejvýznamnějších rektorů VŠB, jehož působení je spjato se vznikem republiky a zachováním VŠB jako samostatné vysoké školy

KNIHOVNA PLATO BAUHAUS

10. 10. 2022 | 16.00 | Autorské čtení Kubicové, Stacha, Samko a v podání Šenkypla jubilant Skácel | dvě autorky a jeden autor budou číst nejen ze svých knih, ale i z vybraných knih z inventáře knihovny PLATO Bauhaus; zazní i básně Jana Skácela v podání dramaturga večera a básníka Martina Šenkypla | více informací zde

KNIHOVNA ARCHIVU MĚSTA OSTRAVY

4. 10.2022, 9.00-16.00 |  160 let Sokola | výstava přístupná v přednáškovém sále nabídne bohatou ukázku dobových tisků, které se zabývají Sokolem a sokolským hnutím; většina materiálů je spojena přímo s ostravským regionem

4. 10. 2022, 9.00-16.00 | Exkurze do knihařské dílny archivu | pracovník knihařské dílny návštěvníky provede a seznámí s prací v knihařské dílně, předvede různé druhy materiálů, vazeb i ukázku restauratérské práce

KNIHOVNA JANÁČKOVY KONZERVATOŘE V OSTRAVĚ

4. 10. 2022, 12.00-15.00 | Historie Janáčkovy konzervatoře | výstava k výročí založení školy

KNIHOVNA GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ

4. 10. 2022, 16.00 | Tiskárna Kryl & Scotti aneb krásná kniha ve fondu galerijní knihovny |  premiéra dokumentu promítaná fyzicky v Domě umění a zároveň  online na Youtube a Facebooku 

Galerie výtvarného umění v Ostravě promítne během Festivalu ostravských knihoven dokument, který přiblíží osudy novojičínské / kroměřížské tiskárny Kryl & Scotti / Karel Kryl a její mimořádný podíl na vývoji krásné knihy v českých zemích. Dokument je založen na rozhovorech s příslušníkem rodiny Krylů, s tiskařem Janem Juránkem, uměleckou knihařkou Eliškou Čabalovou a milovníky krásných knih Petrem Ladmanem a Rudolfem Richterem ze Spolku českých bibliofilů. Rozhovory jsou doplněny ukázkami bibliofilií ze sbírky Knihovny GVUO a z dalších knižních fondů. Dokument vznikl ve spolupráci Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea Novojičínska, publicisty Michala Mocka a kameramana Kamila Zajíčka. Projekt byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

KNIHOVNA NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, ÚOP V OSTRAVĚ

4. 10. 2022, 17.00 | Oslava všedního dne. Architektonická plastika s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví | přednáška Mgr. Renaty Skřebské 

4. 10. 2022, 9.00-17.00 | Prohlídka aktuální výstavy