CO UKRÝVAJÍ OSTRAVSKÉ KNIHOVNY?

V pondělí 4. 10. 2021 na tomto místě zveřejníme zadání knihovního questingu alias hledačky nazvané Co ukrývají ostravské knihovny? Luštěte s námi a vyhrajte jednu z cen!

Každá z ostravských knihoven si pro vás připravila jednu otázku. Odpovědi můžete hledat buď přímo v jednotlivých knihovnách, nebo na jejich webových stránkách. Pokud správně vyluštíte výslednou tajenku, zašlete ji do 10. 10. 2021 na e-mail info@festivalostravskychknihoven.cz, nebo odevzdejte vyplněné zadání v kterékoliv zapojené knihovně.

Luštit můžete celý týden, ale knihovny se na vás budou těšit především v hlavní festivalový den 5. 10. 2021 - v tento den si pro vás připravily i doprovodný program.

Z úspěšných luštitelů vylosujeme 50 výherců, kteří od nás obdrží zajímavé ceny - knihy, poukázky na registraci v knihovnách, volné vstupenky na výstavy, dárkové propagační předměty atd.